Smoked Ham

 • Bar B Q Ham Pieces
  3,360.00 บาท
  ขายแล้ว 5

   

 • Chicken Roll
  360.00 บาท
  ขายแล้ว 1

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Paris Ham
  105.00 บาท
  ขายแล้ว 9

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pepper Ham
  105.00 บาท
  ขายแล้ว 5

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Non Smoked Ham

 • ขายดี
  Cooked Ham
  145.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pastrami
  535.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  Toast Ham
  105.00 บาท
  ขายแล้ว 9

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …