เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR ด่วน!!

รายละเอียดงาน                                                                                              หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : ประจำ                                                                                          - ดูแลเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)                                                                      - จัดทำโปรแกรมจ่ายเงินเดือน สามารถใช้โปรแกรม B-Plus และ Payroll ได้

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง                                                                                - ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน 

                                                                                                                - งานด้านประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ

                                                                                                                - งานด้านอบรมและพัฒนาบุคลากร

                                                                                                                - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี

รายละเอียดงาน                                                                                             หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : ประจำ                                                                                         - ทำบัญชีรายจ่ายทั้งหมด

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)                                                                     - รับเช็ค วางบิล

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง                                                                               - ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                               - งานจัดซื้อ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

รายละเอียดงาน                                                                                             หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : ประจำ                                                                                        - รับออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)                                                                    - เช็คสินค้า คีย์รายการสินค้า

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง                                                                              - ตรวจรับวัตถุดิบ

                                                                                                              - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale Excutive)

รายละเอียดงาน                                                                                            หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : ประจำ                                                                                       - ศึกษารายละเอียดตัวสินค้า คู่แข่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)                                                                   - บริการและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง                                                                             - รายงานผลการติดตามลูกค้า

                                                                                                             - บริการลูกค้าในด้านต่างๆ


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

รายละเอียดงาน                                                                                           หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : ประจำ                                                                                      - มีความรู้ด้าน Social Network และ Marketing Online

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)                                                                  - ทำการตลาดออนไลน์โดยใช้ช่องทาง Facebook/Website/Instagram/Line

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง                                                                            - นำเสนอ Promotion ทางการตลาดออนไลน์ Event แคมเปญ กิจกรรมต่างๆ

                                                                                                            - ดูแลงานการตลาดทางออนไลน์ทั้งหมด


เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (Graphic Design)

รายละเอียดงาน                                                                                          หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : ประจำ                                                                                     - ออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ​)                                                                 - ออกแบบ คิดงาน Concept ใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจของลูกค้า

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง                                                                           - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตงานออกแบบ, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

                                                                                                           - บริหารงานและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                                                                           - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทโรงพิมพ์


ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า ด่วน!!

รายละเอียดงาน                                                                                          หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : -                                                                                          - ดูแล ซ่อมแซม ควบคุมเครื่องจักร

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ), วังน้อย (อยุธยา)                                            - ดูแลระบบไฟฟ้า น้ำปะปา แอร์ บอยเลอร์

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง                                                                           - และดูแลงานซ่อมบำรุงทุกชนิดในสถานประกอบกิจการ


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

รายละเอียดงาน                                                                                         หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : ประจำ                                                                                    - มีความรู้เรื่องระบบ GMP HACCP

สถานที่ปฏิบัติงาน : วังน้อย (อยุธยา)                                                                 - ประสบการณ์ด้านควบคุมเอกสารระบบ

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง


เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน                                                                                       หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : ประจำ                                                                                  - ควบคุมเครื่องจักร และเครื่องมือในส่วนงานผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : วังน้อย (อยุธยา)                                                               - ตรวจเช็คเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักร

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง                                                                        - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน


เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงาน                                                                                      หน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปแบบงาน : ประจำ                                                                                 - มีความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : วังน้อย (อยุธยา)                                                              - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว Microsoft Office หรือ เครื่องใช้สำนักงาน

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง                                                                       - สามารถทำงานตามลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ ได้


 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 4,381